Vrienden van Middenduin                                  

Overveen natuurlijk mooi !!!                                                                                                       

Historie en waarden PWN-terrein.

Op verzoek van de Vrienden van Middenduin heeft Nico van Bockhooven van Studio Blanca (architectuur en stedenbouw) in samenwerking met David Habets (landschapsarchitectuur) een analyse gemaakt van het PWN-terrein en het omliggende landschap

Uit dit onderzoek blijkt overduidelijk, dat dit rijksmonument een cultuurhistorisch icoon is dat bepalend geweest is voor de ontwikkeling van de Kennemerduinen.

Dit onderzoek is een goede basis om een kwalitatief hoogwaardig plan te maken voor een nieuw gebruik van de gebouwen op het PWN terrein met behoud van de bijzondere waarden.

Hoe verder ?
Wij zijn voor een planontwikkeling die voortbouwt op deze gebiedsanalyse. Dit kan met de volgende stappen:
- Herontwikkel machine- en filtergebouwen als één complex in onderlinge samenhang met de voorkeur voor de bestemming wonen. Als wonen in één van de gebouwen niet mogelijk dan een kleinschalige bedrijfsfunctie, die niet conflicteert met de woonfunctie.
- Bestem de dienstwoningen  (Zeeweg 15-17 en Tetterodeweg 31) voor permanente bewoning met conservering van huidig bouwvlak
- Bestem huidige groene zoom rondom het hele terrein tot natuur/groen met zo mogelijk eigendom/beheer bij PWN als onderdeel van Nationaal Park
- Herstel zichtbaarheid watertoren en creëer de zichtlijnen aan weerszijden van de Zeeweg in de lijn van de historische waterwinning via de prise d’eau

 

De gebiedsanalyse kunt u hieronder downloaden.

Voor de beste weergave: zet uw beeldweergave op 2 pagina's en activeer "voorblad weergeven bij 2 pagina's".

Gebiedsanalyse PWN terrein
Gebiedsanalyse PWN.pdf (9.38MB)
Gebiedsanalyse PWN terrein
Gebiedsanalyse PWN.pdf (9.38MB)

 

 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties ? Wij horen het graag. Dit kan via het tabblad contact !